Architektura

Wieża Jedności

 

 

Myśl o Wieży powstała w 1990 r. W roku 1992 rozpocząłem pracę nad formą budynku. Bezpośrednią inspiracją był motyw „płonącej kobiety” z cyklu obrazów pt.: „Żywiołem opętanie” prezentowanych na 41 Biennale Sztuki w Wenecji.
Wykonałem gipsową rzeźbę, na której podstawie został wykonany elektroniczny model, który umożliwił wykonanie projektu architektonicznego.

Planowana wysokość Wieży Jedności 313m
Powierzchnia użytkowa 214132m2
Powierzchnia konstrukcji i komunikacji 41400m2
Kubatura budynku 1 510 154 m3 

Wizja i architektura Andrzej Fogtt
Konstrukcja  prof. Adam Zbigniew Pawłowski

Opracowanie inżynieryjno-konsultingowe Rogen Prestton&Partners
Opracowanie finansowe GLEEDS

 

Wieża Jedności w Warszawie

Zaprojektowana wizja wzniesienia w Warszawie Wieży Jedności – budynku symbolu skłania do krótkiego omówienia sytuacji Warszawy- stolicy Polski miejsca proponowanej inwestycji.

Rzeka Wisła ma niewątpliwą wartość więziotwórczą, jednak niedocenianą w przeciwieństwie do roli rzek w wielu europejskich aglomeracjach np. w Budapeszcie,Pradze,Londynie,Paryżu, a nawet w rodzimym Krakowie.

Warszawa prawo i lewobrzeżna, nie jest miastem scalonym. Konsekwencje braku łączności znajdują odbicie w architekturze,inflastrukturze kulturalnej i przemysłowej, a w związku z tym także w szeroko rozumianej ofercie rozwojowej dla ludności po obu stronach Wisły.Są one o wiele skromniejsze dla Warszawy-Pragi i ciążącej do niej całej „linii otwockiej”.

Z badań etnograficznych wynika, że linia Wisły tworzy jednocześnie linię różnicującą wiele zjawisk cywilizacyjno-kulturowych,zarówno historycznie, jak i współcześnie. Jest linią podziału pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią.

Wieloaspektowa wizja rozwoju miasta przedwojennego,prezydenta Starzyńskiego,czy pomysły związane z zagospodarowaniem całej Wisły,nie rozwiązały sprawy rozłamu urbanistycznego stolicy.Nie związały także dwóch części miasta budowane coraz liczniejsze mosty.

Sytuacja historyczna transformacji ustrojowej wzmożonego rozwoju ekonomicznego,stwarza szansę nie tylko dla scalenia obu stron Warszawy,ale i dla nowej roli Warszawy w procesie integracji europejskiej. Czy i co może nasza stolica zaoferować? Centralne położenie miasta w Europie, jego pomostowość między Zachodem i Wschodem,interesujące zabytki przeszłości,ogromny potencjał młodej inteligencji (z wyższych uczelni Warszawy),lokalizację władz administracji państwowej,możliwości inwestycyjne(budowlane,komunikacyjne,kulturalno-naukowe).Czego nasza stolica nie posiada,aby odegrać rolę na miarę aspiracji społeczeństwa polskiego-choć przecież organizuje Festiwale Chopinowskie Biennale Plakatu Warszawską Jesień i ściąga indywidualnych artystów.Zaniżanie naszych aspiracji wynika z niskiego standardu miejsc, w których można byłoby organizować spotkania międzynarodowe, utrudniony jest także przekaz telekomunikacyjny,Warszawa nie jest nazywana miastem targów, wystaw i konferencji o charakterze międzynaroowym,nie skupia zbyt licznych instytucji międzynarodowych, a przecież może stać się centrum ekonomiczno- kulturalnym Europy Wschodniej.

Wieża Jedności może nie tylko zmienić charakter miasta, ale może postawić kraj na mapie Świata tak jak to się stało w przypadku wierzy Eiffla w Paryżu lub opery w Sidney.

W założeniach zespołu projektującego Wieża Jedności spełni zarówno funkcje scalające stolicę wokół Wisły, jak i stanie się znaczącym budynkiem-symbolem Europy.

Obiekt poprzez swoją wysokość ( 313 m.)i niezwykły kształt, w nocy odpowiednio rozświetlony przeniesie widokowe walory – będzie, więc punktem orientacyjnym miasta topograficznie i symbolicznie uzasadnionym.

Andrzej Fogtt