PORTRAIT COMPANY

REGULAMIN
FIRMY PORTRETOWEJ
A.M.FOGTT
spisany

w dniu 27.IV.2021 r. w WARSZAWIE

PREAMBUŁA

Będąc wysoce upoważniony przez mojego kolegę Stanisława Ignacego Witkiewicza,
który zjawił mi się podczas snu, w noc Pełni Różowego Księżyca ,
z dnia 26 na 27 kwietnia 2021 roku,
oznajmiam że w przeszłości będąc metafizycznym parolem złączeni

„MY DWAJ”
upoważnił mnie
Suscepti operis ratione habita
do powołania
firmy portretowej A.M.FOGTT

REGULAMIN

1.

Zamawiający akceptuje Firmę Portretową reprezentowaną przez A.M. Fogtta jako
obserwatora, komentatora i interpretatora jego Osoby.

Zamawiający ma prawo do tytułowania mnie Mistrzem Portretowym.

Jako Mistrz Portretowy mam upoważnienie od Zamawiającego do bycia „chirurgiem”,
w niektórych tylko wyjątkowych przypadkach „anestezjologiem”.

Dotyczy to szczególnego wyrażania duszy portretowanej osoby, niekiedy dając przy tym
wyjątkowe wskazania leczniczo – terapeutyczne, które zostaną uwidocznione
na portrecie, w formie artystycznej recepty.

2.

Mistrz wykonuje portret w siedzibie Firmy, w Warszawie,
przy ul. Inżynierskiej 6.

Osoba portretowana jest zobowiązana stawić się osobiście, po uprzednim umówieniu
telefonicznym lub mailowym wizyty.

Tel +42 501 092 984
andrzejfogtt13@gmail.com

Firma rozważy możliwość portretowania Osoby w zastępstwie lub przypadki
transcendentne, nawet z dalekiej przeszłości lub przyszłości

3.

Zamawiający wybiera format portretu oraz technikę.
Portret: na płótnie techniką olejną- koszt 1 cm2 wynosi 2zł 40gr.
techniką pastelową na tekturze- koszt 1 cm 2 wynosi 2zł 40 gr
techniką akrylową i pastelową na tekturze- koszt 1 cm2 wynosi 2zł 40gr.
na białym papierze lub kolorowym techniką pastelową -koszt 1cm2 wynosi 2zł 40gr.

Portrety wykonane na różowym kolorze kosztują 20% drożej

Ceny corocznie będą modyfikowane w zależności od aktualnego kursu

Baryłki spirytusu ratyfikowanego

4.

Firma wystawia Fakturę VAT

5.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za dalsze losy wykonanego portretu,
który staje własnością Zamawiającego, po opłaceniu honorarium za wykonany portret.

6.

Firma udziela konsultacji portretowych przed wszelkiego rodzaju operacjami plastycznymi i zabiegami terapeutycznymi ,

czyni wskazania dla Lekarzy specjalistów w formie poetyckiej metafory.
Jest wysoce wskazane, aby ta delikatna materia Osobowości mogła być przed zabiegiem zanalizowana przez Firmę Portretową.

Transcendentna analiza portretowa jest tylko delikatną sugestią. Firma nie wydaje
diagnozy lekarskiej, jest jedynie wskazaniem metafizycznej możliwości mikroprocesów w duszy Osoby Portretowanej.

Andrzej Strumiłło 46x38cm
2015

Lupertz 70x50cm 2017

Balthus 50x40cm
2019

Cyprian Kamil Norwid

Dawid hockney 80x90cm

Nowosielski 100x70cm

Edward Dwurnik

Fangor 100x70cm
olej

Francis Bacon 50x40cm

Antoni Fałat 70x50cm

Jacek Malczewski 100x70cm
olej 2017

Jan Matejko

Jan Wołek

Jerzy Bereś

Jerzy Derfel

Krzysztof Teodor Toeplitz 55x75cm